ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರೆ,
ಸ್ವೀಡನ್ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ ೨೮-೦೧-೨೦೧೭ ಶನಿವಾರದಂದು ಕೂಟದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ ೨೦೧೬ರ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲಿದೆ.  ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಿತಿಯು ೨೦೧೭ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕೂಟದ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಸ್ಥಳ: ದಿನಾಂಕ ೨೮-೦೧-೨೦೧೭ರ ಸಂಜೆ ೫.೩೦ಕ್ಕೆ 
ಸಮಯ: ಸೊಲ್ಲೆಂತೂನ ಬಯೋ (Sollentuna Bio)
ಇಂತಿ,
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ
 

Scholarship Programme for Diaspora Children (SPDC)

Ministry of External Affairs has revamped the Scholarship Programme for Diaspora Children (SPDC) Scheme for NRIs and PIOs and added more countries for undergraduate programmes, with the approval of EAM. Some important changes in the scheme are highlighted below:

i) SPDC is now applicable to 66 countries (list is enclosed)

ii)The scheme is now applicable to four categories of applicants:

a) Persons of Indian Origin

b) Non-Resident of Indians

c) Children of Indian workers working in ECR countries

d) Children of Indian workers in ECR countries – studying in India

iii)  The number of scholarships has been increased from 100 to 150, out of which 50 seats are reserved for (c) and (d) respectively.

iv)  The institutions that are covered under this scheme are:                                                                                                

(a) NITs, IIITs, Schools of Planning and Architecture

(b) ‘A’ Grade institutions accredited by NAAC and recognised by UGC

(c) Other institutions covered under DASA scheme.

v) Income criteria is now applicable to all four categories.

vi) Applicants will seek scholarships after they obtain admission in the approved list of educational institutions

vii) As an e-governance mechanism, a portal SPDCINDIA.GOV.IN has been developed to enable online application and processing.

viii) Applications can be submitted online. Indian diaspora in Sweden may note that the deadline for submission of forms for the SPDC is 31st December, 2016.

 

Revised guidelines are following:


SPDCGuidelines, 

https://www.indianembassy.se/pdf/SPDC-guidelines.pdf