ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವೀಡನ್ ಗೆ "ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ " ...
ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಣ, ಈ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಲನ ಚಿತ್ರ​ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿReleasing in 
   Stockholm, @ Sollentuna BIO, 29 Allfarvägen, 
 Near Sollentuna Centrum, 
       191 47 Sollentuna, Stockholm
   on January 28th at 3PM
For Booking Tickets at Stockholm Click hereReleasing in 
    Lund, @ Filmstaden, Västra Mårtensgatan 12, 
         223 51 Lund, Sweden
For Booking Tickets at Lund, 
        "Contact Jay @ 0767491211"

   "Santosh @ 0703348081"