ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ........

   ಕರುನಾಡ ಹಬ್ಬ - ಕನ್ನಡರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ       ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ೨೦೧೬ 


ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ


Sweden Kannada Koota is an attempt to connect and strengthen the Kannada community in Greater Stockholm area. We aim to start this community to bring a sense of togetherness ,love and respect towards our culture by celebrating festivals.

ರಿಜಿಸ್ಟರೇಶನ್


ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಯುಗಾದಿ, ಗಣೇಶ, ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಗುರಿ


ಫೋ​ಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿ


ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಹರಿ ದಿನಗಳ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ.ಸಿಹಿಸಿಹಿ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ನೆನಪುಗಳು........